Obecní úřad obce Blíževedly v okrese Liberec

Tel./fax: 487 867 038, www.obecblizevedly.cz

Obec leží v místech pravěkého osídlení. Ve středověku byla majetkem pražského biskupství. Již v r.1290 byly povýšeny na městečko, které za husitských válek dobyl Jan Roháč z Dubé. Za třicetileté války byly Blíževedly značně poškozeny.

Úřední deska                                      Vyvěšeno:        SŇATO:

 

VV OOP

VPS Rušení TP

VPS Přestupky

OZV č.3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

OZV č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Informace o svolání zasedání ZO

Revize katastrálního území 2 3 4 5

Informace poplatníkům daně z nemovitých 

2 3 4 5 6 

Nábídka pozemků k pronájmu ve vlastnictví státu

Zápis z úvodního jednání JPU Blíževedly

Oznámení  - zveřejnění koncepce 

Oznámení o zjišťování průběhu hranic JPÚ KÚ Blíževedly

Aukční vyhláška

Informace o svolání zasedání ZO

Pozvánka KPÚ Blíževedly

Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR

Rozhodnutí o umístění stavby

Záměr obce

Vyrozumění o konání školení

Veřejná vyhláška OOP

Svolání 1.zasedání OVK

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky

Dražební vyhláška

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

Záměr obce

Nabídka pozemků 

Informace o svolání zasedání ZO

OZV č.1/2021 o místním poplatku z pobytu

Informace o svolání zasedání ZO

Záměr Obce Blíževedly

Oznámení

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

Dražební vyhláška

Oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků

Nabídka pozemků

Aktualizace BPEJ

Zveřejnění informací SVS

Veřejná vyhláška FÚ

Oznámení o zamýšleném převodu

Věřejná vyhláška LK

Rozhodnutí 1.4.2021

Změna místa konání ZO

Informace o svolání zasedání ZO

VV OOP celoroční havárie

Oznámení o vyložení návrhu  Protokol Mapa

VV OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Oznámení o sčítání lidu

Nabídka pozemků 

Veřejná vyhláška oznámení

Veřejná vyhláška OOP

Veřejná vyhláška OOP

Informace o svolání zasedání ZO

Záměr Obce Blíževedly

Veřejná vyhláška

Dražební vyhláška

Veřejná vyhláška

Nabídka pozemků

Veřejná vyhláška

Řád veřejného pohřebiště obce Blíževedly

Informace o svolání zasedání ZO

Upozornění k odstranění stromoví

OZNÁMENÍ o době a místě konání do Senátu Parlamentu ČR

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

Vyrozumění OVK

Svolání 1.zasedání OVK

Mimořádné opatření, Roušky v ČR od 1.září

Informace o počtu a sídle volebního okrsku

Usnesení o elektronické dražbě

Informace o počtu a sídle volebního okrsku

MZE Veřejná vyhláška OOP

Dražební vyhláška

Nařízení KHS 1/2020

Veřejná vyhláška OOP

Dražební vyhláška

Veřejná vyhláška oznámení stavebního řízení

Informace o svolání zasedání ZO

Aukční vyhláška

Pronájem bytů

Veřejná vyhláška A č.1 ZúrLK

Nabídka SPÚ

Vyhlášení platnosti

Aukční vyhláška 013/2020

Záměr obce

Dražební vyhláška 2.kolo

Dražební vyhláška

ROZHODNUTÍ SPÚ

Cena vody

Veřejná vyhláška

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška OOP

Prokazování totožnosti v době nouzového stavu

Ordinace lékaře v nouzovém režimu

Úřední hodiny OÚ

Uzavření MŠ

Nařízení vlády o povolání vojáků

USNESENÍ VLÁDY - přijetí krizových opatření

Nařízení hejtmana LK

OOP ochrana vnitřních hranic ČR       Místa určená k překračování hranic

Informace k vyhlášení nouzového stavu

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné

Žádost o ošetřovné

Žádost o ošetřovné

USNESENÍ č.201

USNESENÍ č.200

USNESENÍ č.199

USNESENÍ Č.198

USNESENÍ č.197 

Mimořádné opatření - uzavření škol

Mimořádné opatření  - rušení akcí

KORONAVIRUS - COVID-19

Informace o svolání zasedání ZO

Dražební vyhláška

Záměr obce

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

VV Návrh  opatření obecné povahy č.1/2020

Oznámení o VŘ s aukcí

VV OOP

Dražební vyhláška

Výroční zpráva 2019

Veřejná vyhláška OOP

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Veřejná vyhláška OOP

Informace o svolání zasedání ZO

 Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ Skalka

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

OZNÁMENÍ O VŘ

Dražební vyhláška

čipování psů

ČEZ upozornění

USNESENÍ ZO ze dne 11.09.2019

KPÚ Skalka - zápis ZJ

Veřejná vyhláška 1/2019

Územní rozhodnutí - VV 

Oznámení o VŘ

VV OOP

VV zahájení řízení

Dražební vyhláška 

Informace o svolání zasedání ZO

Záměr obce

Pozvánka KPÚ Skalka

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška 

Dražební vyhláška 

 Dražební vyhláška

Oznámení o výběrovém řízení

USNESENÍ ZO ze dne 12.6.2019

Oznámení o vystavení návrhu KPÚ Skalka 

Informace o svolání zasedání ZO

 Nabídka pozemků

Záměr obce

 Oznámení o konání VŘ 

Oznámení o době a místě konání voleb do EP

Vodné a stočné 2018

Svolání zasedání OVK

Informace k zasílání složenek

Informace pro poplatníky

Veřejná vyhláška

 Informace pro voliče z ostatních států EU

Veřejná vyhláška OOP

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

USNESENÍ ZO ze dne 12.3.2019

Veřejná vyhláška OOP Č.2

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy -  trasy

Zápis do MŠ

Informace o svolání zasedání ZO 

Kritéria k zápisu do MŠ

 Oznámení o VŘ 

Zveřejnění informace

Veřejná vyhláška  Z 1 ÚP

Oznámení stavby NN 

Návrh změny hranice

Zveřejnění záměru

 

Usnesení ZO z 12.12.2018

VV návrh opatření VP č.1

Informace o svolání zasedání ZO

Veřejná vyhláško OOP

Veřejná vyhláška OOP

Záměr obce

Dražební vyhláška

Vyhlášení konkurzu

Dražební vyhláška

Usnesení ZO z 31.10.2018

Dražební vyhláška 3.balík

Dražební vyhláška

Informace o konání ustavujícího zasedání ZO

Výběrové řízení s aukcí

Zápis o výsledku voleb

Nabídka pozemků

Územní rozhodnutí

Výlukové jízdní řády

Usnesení ZO

Oznámení o době a místě konání voleb do ZO

Svolání 1. zasedání OVK

Pozvánka na ZO

Oznámení hejtmana

Informace o počtu a sídle volebního okrsku

Sdělení

Nabídka pozemků k pronájmu

Záměr prodeje pozemku

Záměr prodeje pozemku

Záměr prodeje pozemku

Nebezpečí vzniku požáru

Konkurzní řízení

Veřejná vyhláška OOP PK

Rozhodnutí mapka

Doplnění ÚR  Babylon

Informace o záměru mapka

Veřejná vyhláška OOP úprava provozu

Veřejná vyhláška OOP

Veřejná vyhláška vedení

Souhlas k částečné uzavírce

Souhlas k úplné uzavírce

Veřejná vyhláška Zúr LK

Veřejná vyhláška Návrh Změny č.1 ÚP Blíževedly

Oznámení o VŘ

Usnesení ZO 

Oznámení

Dražební vyhláška

Veřejná vyhláška Zákaz odběru povrchových vod

Pozvánka na ZO 11.6.2018

Nabídka nepronajatého majetku

Veřejná vyhláška

Zveřejnění informací 

Výběrové řízení

Konkurzní řízení 

Veřejná vyhláška KúÚK

Veřejná nabídka

Pozvánka na ZO 14.3.2018

VV závěr zjišťovacího řízení

KPÚ Skalka

Nepronajatý majetek

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška OOP

INFORMACE PRO VOLIČE

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

INFORMACE PRO VOLIČE

Soupis nároků KÚ Skalka

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Pozvánka na ZO

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

USNESENÍ ZO z 8.11.2017

VV opatření obecné povahy

Kotlíkové dotace 

Nabídka pozemků k pronájmu

Pozvánka na ZO

VV Návrh opatření 

Zjišťovací řízení

Posuzování vlivů na ŽP

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

 Usnesení ZO ze dne 23.8.2017

Vyhlášení platnosti operátu Skalka

Vyhlášení platnosti operátu Hvězda 

Pozvánka na ZO

Nabídka pozemků k pronájmu

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

Oznámení KN

Oznámení MŠ

Usnesení ZO ze dne 7.6.2017

Pozvánka na ZO

13.01.2022

05.01.2022

05.01.2022

10.12.2021

10.12.2021

30.11.2021

11.11.2021

11.11.2021

 

03.11.2021

19.10.2021

05.10.2021

04.10.2021

28.09.2021

23.09.2021

20.09.2021

20.09.2021

17.09.2021

16.09.2021

15.09.2021

13.09.2021

07.09.2021

06.09.2021

18.08.2021

16.08.2021

04.08.2021

02.07.2021

24.06.2021

14.06.2021

08.06.2021

31.05.2021

31.05.2021

24.05.2021

17.05.2021

12.05.2021

05.05.2021

23.04.2021

22.04.2021

22.04.2021

14.04.2021

13.04.2021

08.04.2021

29.03.2021

23.03.2021

16.03.2021

11.03.2021

04.03.2021

18.02.2021

03.02.2021

22.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

08.12.2020

01.12.2020

01.12.2020

24.11.2020

21.10.2020

04.11.2020

04.11.2020

05.10.2020

22.09.2020

18.09.2020

14.09.2020

14.09.2020

09.09.2020

03.09.2020

31.08.2020

18.08.2020

13.08.2020

13.08.2020

29.07.2020

23.07.2020

22.07.2020

22.07.2020

15.07.2020

14.07.2020

30.06.2020

25.06.2020

23.06.2020

18.06.2020

16.06.2020

29.05.2020

22.05.2020

14.05.2020

14.05.2020

14.05.2020

12.05.2020

04.05.2020

23.04.2020

21.04.2020

16.04.2020

06.04.2020

03.04.2020

01.04.2020

23.03.2020

16.03.2020

16.03.2020

16.03.2020

16.03.2020

16.03.2020

16.03.2020

16.03.2020

16.03.2020

13.03.2020

13.03.2020

13.03.2020

13.03.2020

13.03.2020

13.03.2020

13.03.2020

13.03.2020

13.03.2020

10.03.2020

10.03.2020

28.02.2020

25.02.2020

18.02.2020

18.02.2020

18.02.2020

07.02.2020

03.02.2020

21.01.2020

14.01.2020

09.01.2020

09.01.2020

18.12.2019

13.12.2019

13.12.2019

13.12.2019

02.12.2019

20.11.2019

31.10.2019

25.10.2019

21.10.2019

17.10.2019

19.09.2019

19.09.2019

18.09.2019

16.09.2019

09.09.2019

06.09.2019

03.09.2019

03.09.2019

03.09.2019

03.09.2019

26.08.2019

22.8.2019

20.8.2019

25.07.2019

25.07.2019

17.07.2019

02.07.2019

19.06.2019

17.06.2019

03.06.2019

03.06.2019

24.05.2019

21.05.2019

07.05.2019

02.05.2019

25.04.2019

24.04.2019

24.04.2019

24.04.2019

12.04.2019

10.04.2019

8.4.2019

27.03.2019

27.03.2019

21.03.2019

15.3.2019

04.03.2019

04.03.2019

04.03.2019

25.02.2019

7.2.2019

6.2.2019

6.2.2019

18.1.2019

11.1.2019

11.1.2019

 

19.12.2018

10.12.2018

3.12.2018

27.11.2018

19.11.2018

15.11.2018

14.11.2018

13.11.2018

5.11.2018

8.11.2018

5.11.2018

24.10.2018

22.10.2018

17.10.2018

6.10.2018

3.10.2018

19.9.2018

11.9.2018

11.9.2018

10.9.2018

5.9.2018

27.8.2018

27.8.2018

17.8.2018

16.8.2018

1.8.2018

31.7.2018

31.7.2018 

31.7.2018

26.7.2018

23.7.2018 

17.7.2018

16.7.2018

16.7.2018

16.7.2018

16.7.2018

16.7.2018

12.7.2018

12.7.2018

11.7.2018

11.7.2018

11.7.2018

27.6.2018

20.6.2018

19.6.2018

13.6.2018

6.6.2018

4.6.2018

1.6.2018

2.5.2018

27.4.2018

26.4.2018

25.4.2018

17.4.2018

5.4.2018

23.3.2018

6.3.2018

19.2.2018

9.2.2018

7.2.2018

6.2.2018

29.1.2018

15.1.2018

10.1.2018

5.1.2018

14.12.2017

14.12.2017

12.12.2017

8.12.2017

22.11.2017

22.11.2017

15.11.2017

10.11.2017

10.11.2017

1.11.2017

30.10.2017

19.10.2017

18.10.2017

16.10.2017

 4.10.2017

4.9.2017

 31.8.2017

30.8.2017

30.8.2017

15.8.2017

2.8.2017

2.8.2017

2.8.2017

12.7.2017

27.6.2017

26.6.2017

14.6.2017

30.5.2017

30.01.2022

22.01.2022

22.01.2022

27.12.2021

27.12.2021

10.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

 

19.11.2021

04.11.2021

21.10.2021

27.10.2021

05.10.2021

09.10.2021

09.10.2021

07.10.2021

02.10.2021

29.09.2021

31.12.2022

15.09.2021

30.06.2022

05.10.2021

09.10.2021

01.09.2021

04.09.2021

12.07.2021

10.07.2021

22.06.2021

22.06.2021

18.06.2021

18.06.2021

10.06.2021

15.06.2021

30.11.2023

05.06.2021

09.05.2021

26.05.2021

26.05.2021

14.07.2021

29.04.2021

25.04.2021

31.03.2021

31.03.2021

31.12.2021

10.04.2021

31.12.2021

26.04.2021

20.02.2021

08.02.2021

29.01.2021

29.01.2021

17.12.2020

17.12.2020

17.12.2020

22.12.2020

21.11.2020

04.12.2020

04.12.2020

 

30.09.2020

15.11.2020

11.10.2020

04.10.2020

21.09.2020

07.09.2020

 

02.10.2020

14.10.2020

02.10.2020

31.12.2022

08.09.2020

 

07.08.2020

26.08.2020

15.08.2020

08.07.2020

22.07.2020

29.06.2020

30.07.2020

15.07.2020

30.06.2020

17.06.2020

03.06.2020

18.06.2020

01.06.2020

29.05.2020

05.06.2020

27.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.03.2020

08.04.2020

04.03.2020

26.3.2020

02.04.2020

19.02.2020

12.02.2020

31.12.2020

06.02.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2022

11.12.2019

7.12.2019

31.12.2019

21.11.2019

27.11.2019

10.11.2019

15.11.2019

06.10.2019

04.10.2019

18.10.2019

25.09.2019

03.10.2019

31.12.2022

19.09.2019

13.11.2019

11.09.2019

12.09.2019

07.09.2019.

17.09.2019

24.09.2019

19.09.2019 

29.08.2019

31.07.2019

06.06.2019

17.07.2019

12.06.2019

 

12.06.2019

19.06.2019

26.05.2019

04.06.2019

25.05.2019

27.05.2019

27.05.2019

27.05.2019

15.04.2019

12.05.2019

25.5.2019

13.06.2019

23.05.2019

07.04.2019

01.04.2019

20.03.2019

02.05.2019

12.03.2019

02.05.2019

6.3.2019

3.3.2019

20.3.2019

30.9.2019

26.1.2019

26.1.2019

 

 

5.1.2019

 10.1.2019

12.12.2018

13.12.2018

1.12.2018

6.12.2018

18.12.2018

15.4.2019

6.12.2018

24.11.2018

6.12.2018

29.11.2018

31.10.2018

14.11.2018

 22.10.2018

 3.11.2018

 

15.11.2018

27.9.2018

6.10.2018

5.10.2018

5.5.2018

12.9.2018

5.10.2018

3.10.2018

1.9.2018

 4.9.2018

 4.9.2018

4.9.2018 

 27.8.2018

23.8.2018 

3.8.2018

16.11.2018

18.8.2018

16.8.2018

16.8.2018

3.8.2018

1.8.2018

15.8.2018

20.8.2018

16.11.2018

28.8.2018

31.8.2018

18.7.2018

6.7.2018

6.10.2018

21.6.2018

1.10.2018

11.6.2018

2.6.2018

28.5.2018

27.5.2018

23.5.2018

17.5.2018

6.5.2018

23.4.2018

14.3.2018

7.3.2018

25.2.2018

7.3.2018

10.3.2018

14.2.2018

28.1.2018

26.1.2018

21.1.2018

14.1.2018

31.12.2017

12.1.2018

18.12.2017

27.1.2017

20.12.2017

2.12.2017

26.11.2017

1.12.2017

1.12.2017

8.11.2017

20.11.2017

 4.11.2017

2.11.2017

 22.10.2017

20.10.2017

 16.9.2017

1.10.2017

1.10.2017

23.8.2017

2.9.2017

14.9.2017

13.9.2017

6.9.2017

11.8.2017

11.7.2017

30.6.2017

7.6.2017

 Veřejná vyhláška  1.aktualizace  Zás. ÚR ÚK 9.5.2017  26.5.2017 
Pozemky   3.5.2017  3.6.2017 
Veřejná vyhláška FÚ Info 27.4.2017 31.5.2017
Dražba 27.4.2017 29.5.2017
Cena vody 2016 27.4.2017 29.5.2017
 Pověření ke vstupu 20.4.2017  22.5.2017 
Vyhlášení platnosti  10.04.2017  12.05.2017 
Návrh rozpočtu MŠ 20.3.2017 6.4.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ  20.3.2017  6.4.2017 
OZNÁMENÍ - vyhlášení 15.3.2017 16.4.2017
OZNÁMENÍ 15.3.2017 16.4.2017
Usnesení ZO ze dne 8.3.2017  13.3.2017  29.3.2017 
Rozpočet 2017  10.3.2017  31.12.2017 
RZč.I/2017 10.3.2017 31.12.2017 
Střednědobý výhled rozpočtu  10.3.2017  31.12.2017 
Pozvánka na ZO  27.2.2017  8.3.2017 
Nedostatečně identifikovaní vlastníci 15.2.2017 19.3.2017
Oznámení o vyložení k veřejnému nahlédnutí  2.2.2017  6.3.2017 
Usnesení dražební jednání 13.1.2017 21.2.2017
 VV  opatření obecné povahy 6.1.2017  23.1.2017 
USNESENÍ 5.1.2017 8.3.2017
     
     
     

 
   

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies